mjr. Raczkiewicz: Tu mnie katowali – wzruszające przemówienie [WIDEO]

Na wiecu poświęconym „żołnierzom wyklętym” przemówił zasłużony major. Wskazał na budynek stojący za nim i powiedział, że pamięta jak go tu katowano. Zaraz jednak dodał, że dziś jest szczęśliwy, bo młodzież poznaje prawdziwą historię, interesuje się losem ojczyzny i pamięta o bohaterach.

Gniew Husarii – znakomita bitewna inscenizacja [WIDEO]
Powstanie Warszawskie w kolorze. Ten film ukazuje jak brutalne były walki Powstańców z Niemcami [WIDEO]